Noori Fresh Chicken


63    

Description

Ghrahak hamare parisar me sravaadhik mahatwapurn athithi hai
Jo Hampar nirbhit nhi , ham uspar nirbhit karte hai
Vah hamare kaam par badha nhi Balki hamare kaam ka prayojan hai
Vah hamare vyevasay ka ek aang hai na ki ek bahari veyakti uski seva kar ham uspe upkar nhi karte hai balki vah hame seva ka mauka de kar hamara anugharah karta hai

Dhanayavad

_*Noori fresh chicken*_Opening Hours

Mon 7:00am - 10:30pm
Tue 7:00am - 10:30pm
Wed 7:00am - 10:30pm
Thu 7:00am - 10:30pm
Fri 7:00am - 10:30pm
Sat 7:00am - 10:30pm
Sun Close - Close

photo gallery

Video

Top